To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

Hem Valpar Minneslund Omplacerade Hanar Tikar Köpa hund Länkar Historier Historier Till salu Angel Love Flash BENTLEY Nikita Miona Bentley utställning Nikita utställning Brian Brians utställning Casse Casses utställning Diza Hilma Kelsie Kelsie utställning Luzy Minerva Minerva utställning Mimmi Molly Sheila Stasies Stella Sheron Sting Saga Sagas utställning Speed Speeds utställning Tekla Teklas utställning 

Köpa hund

Att skaffa hund När man skaffar en hund så är det första man bör fundera över, är du en lämplig hundägare? En hund är ett underbart sällskap i 15-20 år och ger mycket kärlek till sin familj men det innebär också ett ansvar. Det är ditt ansvar att hunden trivs.En hund behöver mycket sällskap och sysselsättning och ska inte lämnas mer än max sex tim och då är det en vuxen hund. Om du är hemma lite kommer hunden att få dålig stimulans och skaffa sig dåliga vanor som exp bita sönder saker, kissa inne, inte lyda dina kommandon mm.Du kanske då skall överväga om du bör skaffa hund. Skaffa inte en hund enbart till barnen, även om det är mycket bra för ett barn att lära sig umgås och ta hand om en hund.. Det är alltid du som vuxen som skall se till att hunden får mat och vatten, att vaccinationer utförs, att hunden kommer ut på promenader och stimuleras, att avmaskningen sköts på rätt sätt och att skaffa hundvakt då ni åker på semester. Hunden är ingen leksak.Att skaffa hund innebär inte enbart att ni får kärlek och sällskap av er nya familjemedlem. Att leva med djur ger friskare människor då de har en avstressande effekt i vår tids stressade samhälle. Djurägare har lägre blodtryck och löper en mindre risk att drabbas för hjärtinfarkt.Barn mognar fortare, får bättre självförtroende och känner större socialt ansvar om de får umgås med djur. Även depressioner är mindre vanliga hos människor med husdjur.När ni väl bestämt er för att skaffa en hund, kontakta en seriös uppfödare av aktuell ras, så kommer ni att få många trevliga år med er nya familjemedlem